Esbjerg Havn – en havn med mange forskellige fokusområder

Esbjerg Havn er et knudepunkt på mange områder. På denne havn er der nemlig mange forskellige muligheder, alt efter hvilket skib der ønsker at lægge til.

Havnen kan modtage skibe, der har en længde på maksimum 250 meter. Derudover må dybgangen på skibet maksimum være på 9,5 meter. Bredden vil blive vurderet fra skib til skib, i forhold til om det er muligt at lægge til havn i Esbjerg.

Her på siden kigger vi nærmere på Esbjerg Havn og nogle af de områder, havnen beskæftiger sig med. Læs med her, og få en bedre indsigt i forholdene på Esbjerg Havn.

Vind er vejen frem i Esbjerg Havn

Esbjerg Havn er specialister, når det kommer til udskibning af havvindmøller. Havnen har i flere år haft en helt særlig rolle, når det kommer til forskellige former for håndtering af havvindmøller.

Dette gælder især, når vi kigger på den danske udvikling af havvindmøller, hvor Esbjerg Havn har været med til at udskibe havvindmølleparken ved Horns Rev I. Denne havvindmøllepark var den første i verden.

Efterfølgende har Esbjerg Havn været med til udskibning af flere forskellige havvindmølleparker i store dele af Europa. På nedenstående billeder kan du se de havvindmølleparker, hvor Esbjerg Havn har været en del af udskibningen eller andre aktiviteter.

Esbjerg Havn

Europæiske havvindmølleparker, som Esbjerg Havn har været involveret i. Kilde: Esbjerghavn.dk

Esbjerg Havn består af flere forskellige faciliteter, der netop skal gavne havvindmølleindustrien. Der er blandt andet mulighed for transport, samling, servicering, udskibning og så videre af havvindmøller på Esbjerg Havn.

Olie og gas – basehavn for aktiviteter i Nordsøen

Esbjerg Havn beskæftiger sig også med olie og gas. Faktisk er Esbjerg Havn en af basehavnene for aktiviteter, der involverer olie og gas i Nordsøen.

Der er flere virksomheder på Esbjerg Havn, der netop har med dette område at gøre. Det vil sige, at der både er virksomheder, der har med servicering, installering, vedligeholdelse og opbygning af olie- og gasfelter at gøre.

En af de førende havne i Norden inden for intermodal transport

Esbjerg Havn er en af de førende havne i Norden, når det kommer til intermodal transport. Det vil sige, at der er rig mulighed for at fragte diverse former for gods videre i landet, når først det er landet i havnen.

Fra Esbjerg Havn er der både mulighed for at fragte gods videre til søs, via vejnettet eller med jernbane. Esbjerg Havn har direkte forbindelse til E20-motorvejen, der gør det nemt at fragte gods via vejnettet. Derudover er der også en direkte forbindelse til jernbanen, hvor der nemt kan flyttes fragt fra skib til jernbane for at transportere godset videre fra Esbjerg Havn.

Dertil kan der også nævnes, at Esbjerg Havn i høj grad beskæftiger sig med RoRo-transport.

Attraktiv arealudlejning på Esbjerg Havn

Esbjerg Havn tilbyder arealudlejning af forskellige områder, der kan være relevante for forskellige industrier. Arealerne er udstyret med moderne udstyr og faciliteter, der kan være attraktive for mange forskellige virksomheder.

Det er især virksomheder, der har med olie, gas, vind, vedvarende energi og intermodal transport at gøre, som kan få meget ud af at leje arealerne på Esbjerg Havn.

Der er mulighed for at leje arealerne på daglig eller på længere basis, hvis der for eksempel er tale om projekter.