Erhvervsfiskeri – alt, du skal vide om erhvervsfiskeri

Erhvervsfiskeri er blevet et hot erhverv. Dette er der flere grunde til. Der kan blandt andet være mange penge at tjene på erhvervsfiskeri. Det skal dog være en god sæson, og udstyret skal være i orden. Det kan nemlig også være en industri, hvor der bliver tabt penge.

Indtægten inden for erhvervsfiskeri kan gå både op og ned fra sæson til sæson og fra båd til båd. Det er er derfor aldrig helt til at vide, om det bliver en overskudsforretning.

Her på siden kigger vi lidt nærmere på erhvervsfiskeri. Vi kigger på nogle af de reguleringer, du skal være opmærksom på. Derudover kigger vi også på, hvor i verden der bliver foretaget mest erhvervsfiskeri, og hvorfor det nogle gange kan være farligt at begive sig ud i dette erhverv. Læs med, og bliv klogere på erhvervsfiskeri.

Internationale reguleringer, du skal være opmærksom på

Når du ønsker at begive dig ud i erhvervsfiskeri, er der nogle internationale reguleringer, du skal overholde. Der kan være mange forskellige regler, der gælder internationalt. Det kan være alt fra, hvilke typer fisk der må fanges og hvornår, til hvor der må fanges fisk henne.

Her i afsnittet kigger vi nærmere på nogle af de internationale reguleringer, der er blevet vedtaget af flere lande.

Regulering af hvalfangst

Tilbage i 1946 blev der vedtaget en international regulering omkring hvalfangst. Dette skyldtes, at nogle hvalarter var truede, hvorfor man ønskede at gøre en indsats for at mindske fangsten af disse typer hvaler.

I disse reguleringer er der blandt andet regler omkring, hvor der må fanges hvaler, og hvor der ikke må. Derudover er der også regler for, hvor mange hvaler der må fanges af bestemte hvalarter, og hvilke størrelser de må have.

Regulering af fangsten af krill

I 1980 blev der vedtaget en regulering omkring fangsten af krill. Dengang var man bange for, at der ville blive fanget for meget krill omkring det Sydlige Ishav ved Antarktis. Her var der nemlig andre dyrearter, der var afhængige af krillen, som for eksempel sæler, hvaler og andre arter.

For at sikre levevilkårene for disse arter blev der vedtaget reguleringer for, hvor der må fanges krill, og i hvilke perioder der må fanges krill.

Reguleringer for ulovlig, ikkerapporteret og ureguleret erhvervsfiskeri
I 2009 blev der vedtaget reguleringer angående ulovlig, ikkerapporteret og ureguleret erhvervsfiskeri. Reguleringerne går ud på, at lande, der har været med til at vedtage reguleringen, skal mindske forekomsten af ovenstående former for erhvervsfiskeri i deres lande.

Det vil sige, at landene skal forhindre, at der bliver fisket ulovligt fra både eller skibe, som ikke har tilladelse til at fiske i deres område. Reguleringerne omfatter strenge havnestatsforanstaltninger, som medlemslandene skal følge.

Dette er blot et lille udpluk af, hvilke internationale reguleringer der er inden for erhvervsfiskeri. Inden du prøver kræfter med erhvervsfiskeri, er det vigtigt, at du sætter dig ind i alle de internationale reguleringer, der er relevante for dig.

Huske de lokale regler og reguleringer for erhvervsfiskeri

Selvom der er flere internationale reguleringer af erhvervsfiskeri, vil der typisk også være lokale regler, der skal overholdes. Der vil derfor være forskel på reglerne og reguleringerne for erhvervsfiskeri, alt efter hvilket land du ønsker at fiske i.

Da det kan være meget forskelligt fra land til land, vil vi ikke dykke alt for meget ned i det. Du skal dog være opmærksom på, at der vil være disse lokale regler. Det er derfor vigtigt, at du undersøger dem, inden du springer ud i erhvervsfiskerieventyret.

Hvor bliver der foretaget mest erhvervsfiskeri i verden?

På verdensplan bliver der fanget rigtig mange fisk, når det kommer til erhvervsfiskeri. Nedenstående tabel viser, hvor mange fisk der bliver fanget som erhvervsfisk, og hvor mange der bliver produceret i akvakultur.

I 2016 bestod erhvervsfiskeriet af 90,91 millioner tons over hele verden. Fisk produceret i akvakultur udgjorde i 2016 80,03 millioner tons.

Erhvervsfiskeri og produktion af fisk

Erhvervsfiskeri og produktion af fisk med akvakultur målt i millioner tons. Kilde: FAO.org

Det store spørgsmål er så, hvilket land der fanger flest fisk i forbindelse med erhvervsfiskeri.

Her er der ingen tvivl om, at Kina er den helt store vinder. De er ansvarlige for en stor del af fiskeproduktionen i verden. Det har de været i mange år.

Ser man for eksempel på, hvor mange fisk der er blevet fanget i Kinas indenlandske farvande, lå de i 2016 på over 2,3 millioner tons. Landet efter dem er Indien, der i 2016 fangede lige knap 1,5 millioner tons fisk i deres indenlandske farvande.

Dette viser blot, at Kina er langt foran, når det kommer til erhvervsfiskeri.

Erhvervsfiskeri kan være med livet som indsats

Selvom det i nogle perioder kan være yderst attraktivt at begive sig ud i erhvervsfiskeri, er det ikke helt ufarligt. Det kan være farligt at arbejde med erhvervsfiskeri. Dette skyldes blandt andet, at arbejdsforholdene er noget anderledes end dem inde på land.

Når man er erhvervsfisker, tager mange ofte et godt stykke ud på havet for at fiske. Det betyder, at de også kommer langt væk fra assistance, hvis der skulle være brug for hjælp. Der kan gå mange ting galt på en båd eller et skib, der har med erhvervsfiskeri at gøre. Sikkerheden ombord er derfor yderst vigtig.

For at øge sikkerheden ombord er det vigtigt med det rigtige sikkerhedsudstyr. Det kan for eksempel være redningsveste, redningskranse, reb, lygter, fløjter og så videre. Sikkerhedsudstyr er dog ikke nok. Der skal også træning og uddannelse til.

Det er vigtigt, at erhvervsfiskere er forberedte på, hvad de skal gøre, hvis der skulle ske noget uventet på havet. Er de ikke trænet i, at det utænkelige skulle ske, har de ikke en jordisk chance for at reagere på den rigtige måde.

Det kan også være vigtigt med andre former for udstyr. Det kan for eksempel være en AIS-sender, så andre skibe og folk inde på land kan se, hvor du er, hvis du skulle have brug for assistance i en nødsituation.

Der er derfor mange forskellige foranstaltninger, man kan gøre, for at øge sikkerheden ombord. Et af de vigtigste råd, når det kommer til erhvervsfiskeri, er, at man skal have respekt for forholdene på havet. Du kommer nemlig ud på gyngende grund.